Hong Kong. Mian Nizar al Turabi , com o300 o333 , Hasilpur Bahawalpur Mian , yahoo com turabidawakhana

Turabi Dawakhana (Redg) Hasilpur Bahawalpur Mian Nazar Abbas al-Hakim al-Turabi mnaturabi@gmail.com mnaturabi@yahoo.com turabidawakhana@hotmail.com o300 `` o333 o312 7852155